AB CASAAB CASA

Douchen met regenwater

juni 16, 2022

Huishoudens kunnen veel meer leidingwater besparen door regenwater te gebruiken voor de douche. Maar dat is enkel mogelijk na een aanpassing in de regelgeving. Nu kan je voor persoonlijke hygiëne enkel leidingwater benutten. Naar aanleiding van de recente Commissievergadering in het Vlaams Parlement over wijzigingen aan het decreet Integraal Waterbeleid, heeft Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) het belang beklemtoond van een aanpassing voor douchen om het gebruik van leidingwater in woningen drastisch te verminderen.

De technologie is voorhanden om in een woning opgevangen regenwater te behandelen en de kwaliteit te waarborgen bij gebruik voor persoonlijke hygiëne. Bij huishoudens neemt douchen een vijfde in van het totale waterverbruik. Het gaat bijgevolg om een fikse besparing. 

(confederatie bouw, 2022)

Previous

6% BTW voor zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen

Next

Nieuwe attesten voor Mijn VerbouwPremie