Laatste nieuws

Blog

Wijziging energiebesluit naar aanleiding van uitgebreider mogelijkheden woonzorgen

De federale regering raakt niet aan het belastingvoordeel bij de aankoop van een tweede verblijf. Algemeen werd verwacht dat bij de begrotingsbesprekingen het fiscaal voordeel bij de aankoop van een tweede woning zou afgeschaft worden.

november 12, 2021
AB CASA 001

Regering raakt (nog) niet aan belastingvoordeel van tweede woning

De federale regering raakt niet aan het belastingvoordeel bij de aankoop van een tweede verblijf. Algemeen werd verwacht dat bij de begrotingsbesprekingen het fiscaal voordeel bij de aankoop van een tweede woning zou afgeschaft worden.

november 12, 2021