AB CASAAB CASA

Ook SERV pleit voor renovatieverplichting voor woningen

oktober 22, 2021

Alleen nog verwarmen met warmtepompen, een verplichte renovatie van woningen na aankoop en 1 miljoen elektrische auto’s op de weg. In een rapport besteld door klimaatminister Zuhal Demir (N-VA) pleiten de Vlaamse werkgevers en vakbonden voor een groene omslag.

De VCB pleit al langer voor een renovatieverplichting voor bestaande woningen na aankoop. In een advies over het Europese Fit for 55-programma waarbij België de broekgasuitstoot tegen 2030 met 47% moet reduceren, pleit nu ook de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) voor een individuele renovatieverplichting na koop. Die moet ervoor zorgen dat minstens enkele cruciale maatregelen uitgevoerd worden, met een financiële stimulans om het beter te doen. Extra sociale woningen en een substantiëlere steun voor kwetsbare groepen moeten zorgen voor een afdoende sociaal vangnet. Tegelijk pleit de SERV onder meer voor een collectieve renovatieverplichting die (boven)lokale niveaus aanzet om grootschalige renovatieprojecten op te zetten, voor een massale uitrol van warmtepompen en voor een uitfasering van fossiele verwarming, in het bijzonder bij nieuwbouw, bij ketelvervanging en na verkoop.

(VCB, 2021)

Previous

Vanaf 1 januari 2022 zijn nieuwe stookolieketels verboden als er aardgas in je straat ligt

Next

Meer renovatievergunningen door corona