AB CASAAB CASA

Overzicht van mogelijke premies in 2022

maart 7, 2022

In 2022 is er een tijdelijke verhoging van een aantal premies. Hieronder een overzicht van de stijgingen.

Deze is weggevallen, maar er is wel een labelpremie in de plaats gekomen. Dit houd in dat als je een woning hebt met een E of F label (volgens een EPC-certificaat opgemaakt in 2019) en je hier een energiezuinige woning kan van maken, je beroep kan doen op een premie.

Label C2500 euro
Label B3750 euro
Label A5000 euro

Schildelen

PremieBedrag per m²Minimale eis en equivalent
Dakwerken€ 8 / m²      € 16 / m²    Min 4.5 m²K/W Min 11 cm PUR Min 15 cm glas- of rotswol Als voorafgaande asbestverwijdering aan bod komt.
Beglazing€ 16 / m² U-waarde van het glas zelf mag maximaal 1.00 W/m²K hebben.  (Ug)
Muurisolatie Aan de buitenzijde           Binnenzijde     In de spouw  €  30/ m²      €  38 / m²      € 15 / m²      € 5/ m² Min 2  m²K/W Min 7 cm PUR Min 10 cm glas- of rotswol   Gelijktijdig met het verwijderen van asbesthoudende gevelbekleding   Min 2  m²K/W Min 5 cm PUR Min 6,5 cm glas- of rotswol  
Vloerisolatie€ 6/ m² Min 2  m²K/W Min 5 cm PUR
overzicht schildelen – Energiesparen.be

Technische installaties

Warmtepomp boiler€ 300 Max 40% factuurbedrag incl. BTWA+ label of beter Sanitair warm water Niet cumuleerbaar met zonneboiler Cumuleerbaar met warmtepomp lucht- lucht, als deze eerst werd geplaatst
Zonneboiler€ 550/m² apertuuroppervlakte max 2750 en max 40% factuurbedragGecertificeerd aannemer met vakbekwaamheid Niet cumuleerbaar met premie warmtepompboiler
PV-panelen€ 300/kWp voor de eerste 4 kWp  en € 150/kWp van 4 tot 6 kWp,  max € 1500 en max 40% van het factuurbedrag incl. btw 
Warmtepomp€ 300 en max 40% van het factuurbedrag incl. btwaangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2014   warmtepomp Europees A+ label of beter niet cumuleerbaar met premie voor zonneboiler
Overzicht technische installaties – Enerigesparen.be

Voor meer info over bovenstaande premies kan je terecht op de website van energiesparen.be/maatregelen-waarvoor-er-energiepremies-zijn-in-2022

Naast bovenstaande premies zijn er naargelang de woonplaats soms bijkomende premies mogelijk. Bekijk waar je zelf recht op hebt op de volgende website: premiezoeker.be

Previous

Administratieve vereenvoudiging: het 6% BTW-attest afgeschaft

Next

Confederatie bouw zeer tevreden dat verlaagde BTW op sloop en heropbouw verlengd wordt