Regering raakt (nog) niet aan belastingvoordeel van tweede woning

november 12, 2021
AB CASA 001

De federale regering raakt niet aan het belastingvoordeel bij de aankoop van een tweede verblijf. Algemeen werd verwacht dat bij de begrotingsbesprekingen het fiscaal voordeel bij de aankoop van een tweede woning zou afgeschaft worden. Wie een lening aangaat voor de aankoop van een tweede verblijf heeft recht op een belastingvoordeel, want tweede verblijven zijn een federale materie. Dit is een absurditeit ten gevolge van de zesde staatshervorming. De gezinswoning zit sinds 2014 bij de gewesten, waar in Vlaanderen de woonbonus – het belastingvoordeel voor een eerste woning – begin 2020 werd afgeschaft.
Maar je krijgt nog altijd een federaal belastingvoordeel als je een tweede (of derde, of vierde, …) woning koopt.

Next

Wijziging energiebesluit naar aanleiding van uitgebreider mogelijkheden woonzorgen