AB CASAAB CASA

Vanaf 2022 wordt het schil- S- peil voor nieuwbouwwoningen verstrengd van S31 naar S28

juli 20, 2021

Het S-peil werd in 2018 ingevoerd en drukt de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit. Het S-peil geldt per wooneenheid, dus voor elk appartement of elke woning afzonderlijk. 

Uit analyses van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap blijkt dat de verstrenging naar S28 voor de meeste woningen en appartementen zeker haalbaar is en al in meer dan 80% van de ingediende EPB-aangiften voor woningen vanaf bouwaanvraagjaar 2018 wordt bereikt. Voor een aantal woningtypes vereist dit echter toch een meerkost.

Daarom voorziet de Vlaamse Regering nu in een compensatiemogelijkheid, waarbij de bouwheer de aanscherping van de S-peileis van S31 naar S28 kan compenseren door een lager E-peil te realiseren.  Een wooneenheid waarbij het strengere S-peil van S28 niet wordt behaald (maar wel S29, S30 of S31) voldoet dan wél aan de EPB-eisen, mits:

  • voor bouwaanvragen in 2022 een E-peil van E25 wordt behaald (in plaats van E30);
  • voor bouwaanvragen vanaf 2023 een E-peil van E20 wordt behaald (in plaats van E30). 

Naast het behalen van de andere EPB-eisen, moet de woning steeds voldoen aan de eis op het minimumaandeel hernieuwbare energie (dus zonder gebruik te maken van de E-peilcompensatie van 10%, die telt als alternatief om te voldoen aan het minimumaandeel hernieuwbare energie). 

(Arch. Melanie Vercruysse- Studiedienst NAV, 2021)

Next

3% registratierechten voor de eerste woning vanaf 2022