Wijziging energiebesluit naar aanleiding van uitgebreider mogelijkheden woonzorgen

november 12, 2021

Recent werden de mogelijkheden voor zorgwonen uitgebreid, zodat ook bestaande bijgebouwen en mobiele units hiervoor gebruikt kunnen worden. Gelet op het feit dat hier doorgaans voor lange tijd zorgbehoevende personen gehuisvest zullen worden, moet de aandacht worden gevestigd op de energetische performantie van het gebouw, het gezonde binnenklimaat en de woonkwaliteit.

AB CASA 001
Previous

Regering raakt (nog) niet aan belastingvoordeel van tweede woning