Het verschil

Dat is vrij eenvoudig. Voldoe je met jouw energetische verbouwing niet aan de voorwaarden van een ingrijpende energetische renovatie? Dan gaat het om een gewone renovatie en maak je geen aanspraak op de verlaagde registratierechten. Een concreet voorbeeld: behoud je de bestaande cv-ketel en plaats je enkel een lucht-lucht warmtepomp als bijverwarming? Dan gaat het om een gewone renovatie, want je hebt de bestaande verwarmingsinstallatie niet vervangen.

Wanneer is er sprake van een IER?

Een ingrijpende energetische renovatie is een renovatie waarbij minstens 75% van de bestaande en nieuwe buitenmuren, vloeren en daken wordt geïsoleerd en minstens één opwekker voor verwarming of koeling volledig wordt vervangen. Na de renovatie moet de woning een E-peil hebben van hoogstens 60 en er een minimale ventilatievoorziening zijn in alle ruimten. Ook moet er vanaf 2023 een minimumaandeel hernieuwbare energie van 20 kWh/m² zijn. Het moet gaan om werken waarvoor een omgevingsvergunning en tussenkomst van een architect vereist is.

Vermindering van registratierechten

Koop je een woning en wil je die energiezuiniger maken dan moet je – onder bepaalde voorwaarden – slechts 1% registratierechten betalen. Je moet namelijk in de notariële akte laten opnemen dat je de aangekochte woning grondig energetisch gaat renoveren. Dan moet je binnen de 5 jaar na de datum van die akte een EPC-bouw (bij de EPB-aangifte) kunnen voorleggen, waaruit blijkt dat het om een IER-renovatie gaat. Daarop staat je behaalde E-peil.