De voorwaarden

  1. Je moet minstens 75% van de buitenschil van je woning (na)isoleren. Concreet gaat het om de thermische isolatie van je dak, ramen, muren en vloeren die in contact staan met de buitenomgeving.
  2. Je moet de technische installaties voor de verwarming van de woning en het sanitair water vervangen. In de praktijk komt dat doorgaans neer op een nieuwe verwarmingsketel, warmtepomp of zonneboiler.
  3. Bij een energetische renovatie met een bouwvergunning moet je ook een nieuw ventilatiesysteem plaatsen.
  4. Investeren in hernieuwbare energie: om te voldoen aan de huidige Vlaamse EPB-eisen voor een IER-renovatie moet je ook investeren in hernieuwbare energie. Dat kan gaan om zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp.

PAS OP: we spreken pas van een IER-renovatie als je een omgevingsvergunningsaanvraag of melding indient.