Optimale Zonnepanelenconfiguratie: Berekeningen en Overwegingen voor Efficiënt Energieverbruik

Het aantal zonnepanelen dat je nodig hebt, hangt af van je stroomverbruik per jaar en het totale vermogen van de zonnepanelen. Voor je stroomverbruik per jaar kan je de vuistregel van 1000 kWh per persoon per jaar hanteren, maar er zijn ook extra’s waar je best rekening mee houdt. Het opladen van een elektrische wagen, een warmtepomp, een jacuzzi .. vergt ook de nodig aandacht in de berekening. Het minimale vermogen van de zonnepanelen is niet gelijk aan het stroomverbruik per jaar. Voor België wordt rekening gehouden met een rendementsverlies van 15 %. Bij gevolg is het minimale vermogen in Wp = jaarlijks verbruik in kWh gedeeld door 85%. Als je dit resultaat deelt door het vermogen van een paneel (bv. 325 Wp) is het aantal panelen gekend. Hierbij moet natuurlijk ook rekening gehouden worden met de beschikbare oppervlakte op het hellend of plat dak.